Licencja Ministerstwa Zdrowia Ukrainy АЕ #459488 z dnia 09.04.2014

Harmonogram: od 9:00 do 21:00
bez przerw i dni wolnych

Wybierz swoje miasto

ul. Gizów 3, 01-249

+48732100820 спілкуємося українською mówimy po polsku viber imgviber img2 lazerhouse telegram img telegram img2 lazerhouse telegram img telegram img2 lazerhouse
 • NEW

  ŁYDKI Z KOLANAMI = 200 zł

  Więcej

 • -70%

  zniżka na zabieg
  Endosphere Therapy

  Więcej

 • -30%

  na wszystkie masaże ręczne ciała!

  Więcej

 • POZNAJCIE!
  SKLEP INTERNETOWY
  LASERHOUSE COSMETICS

  Więcej

 • -50%

  ‌ZNIŻKA NA NA OCZYSZCZANIE I PEELING

  Więcej

 • Płatność ONLINE Z przyjemnością informujemy, że od tej chwili za nasze usługi można płacić online na naszej stronie internetowej!
  Aby zapłacić za usługę online, należy wejść na stronę internetową do zakładki "Ceny" i wybrać "Płatność online"

  Więcej

 • Laserhouse
 • ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

 

 

 1. Загальні положення
  • Даний Публічний договір (далі по тексту - «Договір, Оферта») являє собою офіційну пропозицію Виконавця на сайті https://www.laserhouse.com.ua/ юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі по тексту - Замовник) скористатися послугою з бронювання Б’юті-послуги або послугою «Онлайн-комфорт» шляхом здійснення їх оплати через платіжні сервіси на Веб-сайті Виконавця у розділі «Онлайн оплата» на перерахованих нижче умовах.
  • Прийняття (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх її умов без будь-яких винятків та обмежень і прирівнюється відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.
  • Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладення і виконання цього Договору.
  • Даний Договір є публічним відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне їх прийняття вважається повним і безумовним акцептуванням Оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про наступне.
 2. Основні поняття та визначення термінів
 • Акцепт – надання Замовником повної і безумовної згоди Виконавцю про прийняття його пропозиції на визначених Публічною офертою умовах укласти Договір шляхом 100% оплати Замовником Броні або вартості послуги «Онлайн-комфорт» через платіжні сервіси на Сайті Виконавця у розділі «Онлайн оплата» або у інших випадках, визначених Договором, що свідчить про прийняття ним Публічної оферти (акцептування).
 • Акційні умови – визначені політикою Виконавця особливі умови отримання певного переліку Б’юті-послуг на умовах бронювання шляхом сплати 100% Броні через платіжні сервіси на Сайті Виконавця у розділі «Онлайн оплата», на які тимчасово поширюється зниження їх ціни (Акційний тариф) та інформація про які опубліковується на Веб-сайті, соціальних мережах, а також шляхом сповіщення Замовників засобами телефонного та електронного зв’язку (SMS, E-mail, Інтернет-messengers; тощо) та безпосередньо у Центрі лазерної косметології.
 • Броня – платіж, що оплачується Замовником Виконавцю через платіжні сервіси на Веб-сайті Виконавця у розділі «Онлайн оплата» за право на отримання відповідної Б’юті-послуги на акційних умовах з урахуванням відповідного Акційного тарифу та якою бажає скористатися Замовник у Центрі лазерної косметології у визначені за взаємним погодженням з Виконавцем дату і час, при цьому ціна згідно Акційного тарифу за відповідну Б’юті-послугу на акційних умовах входить у розмір Броні, який опублікований на Веб-сайті у розділі «Акції».
 • Бронювання (послуга з бронювання) – здійснення оплати 100% Броні Замовником Виконавцю через платіжні сервіси на Веб-сайті Виконавця у розділі «Онлайн оплата» за право на отримання відповідної Б’юті-послуги на акційних умовах, при цьому послуга з бронювання вважається спожитою у момент оплати Броні та підтвердження з боку Виконавця.
 • Веб-сайт - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям за посиланням https://www.laserhouse.com.ua/, або інша онлайн-платформа, яку Виконавець буде використовувати згідно цього Договору.
 • Виконавець – фізична особа-підприємець, яка приймає оплату за послуги з бронювання Б’юті-послуг і послуги «Онлайн-комфорт» та здійснює виконання цього Договору власними силам або за допомогою залучення відповідних співвиконавців/субвиконавців (суб’єктів господарювання) на умовах цивільно-правових договорів.
 • Замовник - особа, що звернулася до Виконавця та уклала з ним цей Договір.
 • Знак для товарів і послуг - знак для товарів і послуг «Лазерхауз / Laserhouse».
 • Інформаційна згода на отримання Б’юті-послуг (надалі по тексту – «Інформаційна згода») – стандартизований документ, який видається Виконавцем Замовнику для оформлення і підписання перед отриманням відповідної Б’юті-послуги, право на яку було отримане Замовником на умовах цього Договору (у випадках, передбачених Договором).
 • Інформаційний Call-Центр – кол-центр Виконавця, що здійснює інформаційне забезпечення Замовників з приводу наявних у Виконавця запитуваних Замовником даних з питань надання та отримання послуг з бронювання, «Онлайн-комфорт», надання та отримання Б’юті-послуг, право на отримання яких слідує з умов цього Договору, зокрема який обробляє звернення та здійснює інформування Замовників засобами поштового зв’язку, факсом, засобами Інтернет комунікації (у т.ч. режимі Інтернет-чату), іншими засобами зв’язку, а також обробкою звернень Замовника та інформуванням по голосових каналах зв'язку.
 • Клієнтська база даних -  ведення обліку Замовників, відомостей та правочинів щодо них шляхом використання CRM-систем, відомості до якої вносяться про Замовників на основі заповненої ними інформації та здійснених оплат згідно умов цього Договору через платіжні сервіси на Веб-сайті Виконавця у розділі «Онлайн оплата», а також на основі підписаної Замовником Інформаційної згоди, при цьому надалі (у кожному наступному випадку звернення Замовника) такі відомості зберігаються у Клієнтській базі даних та можуть бути використані Виконавцем у цілях цього Договору. При зміні відомостей про Замовника останній зобов’язаний повідомити про це Виконавця, що є підставою для внесення таких змін Виконавцем у Клієнтську базу даних) (надалі по тексту – «Клієнтська база»).
 • Місце надання послуг з бронювання, «Онлайн-комфорт» – територія України, окрім тимчасово непідконтрольних Україні територій.
 • Персонал - сукупність спеціалістів, які одержали необхідну професійну підготовку, мають практичний досвід і навички роботи у сфері надання Б’юті-послуг та залучені Виконавцем на підставі трудових договорів або договорів з суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та/або суб'єктами господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців.
 • Публічний договір - цей правочин, який встановлює однакові для всіх Замовників умови для отримання послуги з бронювання та послуги «Онлайн-комфорт» на умовах публічної Оферти (крім тих, кому за законом надані відповідні пільги) згідно цього Договору з моменту її повного і безумовного акцептування Замовником, що розміщений (опублікований) на Веб-сайті.
 • Б’юті-послуга(и) - самостійна, систематична, на власний ризик господарська діяльність Виконавця із використанням Знака для товарів і послуг, що пов’язана із наданням лазерних, косметичних/косметологічних послуг, а також інших послуг у даних сферах на умовах бронювання або на умовах, що включає послуга «Онлайн-комфорт», перелік, умови та особливості надання яких наведений у Договорі та на Веб-сайті.
 • Послуга «Онлайн-комфорт» - послуга, яку Замовник отримує після оплати через платіжні сервіси на Веб-сайті Виконавця у розділі «Онлайн оплата», та яка включає в себе організацію швидкого резервування Виконавцем у будь-якому Центрі лазерної косметології на території України (за виключенням тимчасово непідконтрольних Україні територій) найближчих вільних дати та часу для отримання відповідної Б’юті-послуги Замовником на умовах Комфорт-тарифу, який включений у вартість Послуги «Онлайн-комфорт», що опублікована на Веб-сайті у розділі «Ціни» і визначається в залежності від вибраної Б’юті-послуги, усні та/або онлайн консультації Виконавцем Замовника про суть бажаної Б’юті-послуги, а також право Замовника вільно обрати спеціаліста, що буде надавати Б’юті-послугу.
 • Комфорт-тариф - ціна відповідних Б’юті-послуг, що становить 10 (десять) гривень за кожну Б’юті-послугу та є однаковою для всіх видів Б’юті-послуг (окрім тих, які надаються у порядку бронювання) для тих Замовників, які оплатили через платіжні сервіси на Сайті Виконавця у розділі «Онлайн оплата» послугу «Онлайн-комфорт» та скористалися нею.
 • Акційний тариф - ціна відповідних Б’юті-послуг на акційних умовах, що становить 1 (одну) гривню за кожну Б’юті-послугу та є однаковою для всіх Замовників у відповідності до виду конкретної Б’юті-послуги, які надаються у порядку бронювання, а саме право на отримання яких було попередньо придбане Замовником шляхом бронювання та сплати 100% Броні через платіжні сервіси на Сайті Виконавця у розділі «Онлайн оплата».
 • Третя особа – будь-яка особа, за винятком Замовника, Виконавця та персоналу Виконавця.
 • Центр лазерної косметології – об’єкт нерухомості, що має вивіску з назвою «Лазерхауз/Laserhouse» та призначений для надання Б’юті-послуг виключно Виконавцем та його персоналом, а також обладнаний та використовується відповідно до правил та рекомендацій правоволодільця Знака для товарів і послуг та з урахуванням умов цього Договору. Центр лазерної косметології не є медичним закладом Міністерства охорони здоров’я України.

 

 1. Предмет Договору
  • Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю 100% вартості послуги «Онлайн-комфорт» через платіжні сервіси на Веб-сайті Виконавця у розділі «Онлайн оплата» в порядку та на умовах визначених цим Договором, а Виконавець зобов’язується надати Замовнику послугу «Онлайн-комфорт», у т.ч. зарезервувавши за Замовником дату, час та місце для отримання відповідної Б’юті-послуги.
  • У випадку бажання Замовника скористатися Б’юті-послугами на умовах бронювання Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю 100% розміру Броні за бронювання відповідних Б’юті-послуг через платіжні сервіси на Сайті Виконавця у розділі «Онлайн оплата» в порядку та на умовах визначених цим Договором та прийняти такі Б’юті-послуги в порядку бронювання, а Виконавець зобов’язується забронювати та надати Замовнику відповідну Б’юті-послугу у визначені дату і час.
  • У випадку здійснення Замовником передбачених п. 3.1 та/або п.3.2 Договору оплат з бронювання або послуги «Онлайн-комфорт» і подальшої відмови Замовника від отримання Б’юті-послуги на умовах бронювання або на умовах, що включає послуга «Онлайн-комфорт незалежно від будь-яких причин (або у передбачених Договором випадках), сплачені Замовником кошти йому не повертаються.
  • Інформація про перелік Б’юті-послуг, умови та особливості їх надання (загальна характеристика, показання/протипоказання, рекомендації до режиму, особливості відновлення та можливі ускладнення тощо) відповідно зазначена у цьому Договорі та розміщена на Веб-сайті і є доступною у публічному доступі.
  • Договір вважається укладеним без підписання письмового примірника Сторонами з моменту надходження грошових коштів Виконавцю при здійсненні Замовником оплати послуги «Онлайн-комфорт» у розмірі 100% або сплати Броні у розмірі 100% шляхом заповнення Замовником даних та перерахування коштів Виконавцю за допомогою платіжних сервісів на Веб-сайті у розділі «Онлайн оплата».
   • Замовники, які звернулися до Виконавця за отриманням послуги «Онлайн-комфорт» або послуги з бронювання вважаються такими, що уклали Договір з моменту надходження грошових коштів Виконавцю після заповнення Замовником даних у розділі «Онлайн оплата» на Веб-сайті та здійснення оплати через платіжні сервіси на ньому (незалежно від виду Б’юті-послуги), що свідчить про попереднє ознайомлення з умовами Договору та повне і безумовне прийняття положень цього Договору з боку Замовника, зокрема повного переліку Б’юті-послуг, умов та особливостей їх надання (загальна характеристика, показання/протипоказання, рекомендації до режиму, особливості відновлення та можливі ускладнення тощо щодо кожної із Б’юті-послуг), тарифів, Броні, відомостей на Веб-сайті та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору, а також підтверджують факт ознайомлення з наведеними документами.

            У випадку повторного звернення до Виконавця за отриманням послуги «Онлайн-комфорт» або послуги з бронювання (незалежно від виду Б’юті-послуги) згідно умов даного Договору вважається, що Замовник повністю ознайомився з умовами цього Договору (зокрема повним переліком Б’юті-послуг, умов та особливостей їх надання (загальна характеристика, показання/протипоказання, рекомендації до режиму, особливості відновлення та можливі ускладнення тощо щодо кожної із Б’юті-послуг) під час першого звернення до Виконавця за отриманням послуги «Онлайн-комфорт» або послуги з бронювання (незалежно від виду Б’юті-послуги). Замовник належним чином проінформований про положення цього Договору і вважається, що він скористався своїм правом на повторне ознайомлення з положеннями цього Договору на Веб-сайті.

 • Виконавець дає згоду дотримуватися умов Договору з моменту його укладення.
 • Укладаючи Договір згідно п.3.5 Договору Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям ним положень Договору, акційних умов, умов бронювання, тарифів, Б’юті-послуг, у тому числі на акційних та комфорт-умовах, відомостей на Веб-сайті та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору, а також матеріалами та інформацією, на які є посилання в Договорі, та підтверджує факт ознайомлення з наведеними документами.

 

 1. Загальні умови надання та отримання послуг
  • Виконавець забезпечує технічну та інші можливості для надання Замовнику послуг «Онлайн-комфорт» або з бронювання незалежно від виду Б’юті-послуги, перелік, умови та особливості надання яких наведений у Договорі та на Веб-сайті.
  • Обов’язковою умовою отримання Б’юті-послуг на умовах бронювання або на умовах, що включає послуга «Онлайн-комфорт», є наявність підписаної Замовником письмової Інформаційної згоди (незалежно від виду Б’юті-послуг), яка засвідчує факт ознайомлення Замовником з особливостями таких Б’юті-послуг (зокрема повним переліком умов та особливостей їх надання, загальною характеристикою, показаннями/протипоказаннями, рекомендаціями до режиму, особливостями відновлення та можливими ускладненнями тощо щодо кожної із Б’юті-послуг) і діє протягом строку дії Договору.
  • Підписання Інформаційної згоди здійснюється Замовником перед наданням Виконавцем Б’юті-послуги такому Замовнику на умовах бронювання або на умовах, що включає послуга «Онлайн-комфорт». Згідно підписаної Замовником Інформаційної згоди відомості про нього вносяться у Клієнтську базу даних Виконавця, при цьому надалі (у кожному наступному випадку звернення Замовника) такі відомості зберігаються у Клієнтській базі даних та можуть бути використані Виконавцем у цілях цього Договору. При зміні відомостей про Замовника останній зобов’язаний повідомити про це Виконавця, що є підставою для внесення таких змін Виконавцем у Клієнтську базу даних.
  • Укладенням цього Договору Замовник надає згоду на обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних, а також фотоматеріалів результатів наданої йому Б’юті-послуги на умовах цього Договору відповідно до чинного законодавства України.
  • На умовах цього Договору Виконавець надає право на використання Б’юті-послуг на умовах бронювання або на умовах, що включає послуга «Онлайн-комфорт» відповідно до Акційних та Комфорт-тарифів Виконавця, а Замовник здійснює 100% оплату таких послуги з бронювання та послуги «Онлайн-комфорт» через платіжні сервіси у розділі «Онлайн-оплата» на Веб-сайті.
   • У випадку бронювання Б’юті-послуг Замовник здійснює оплату 100% Броні через платіжні сервіси у розділі «Онлайн-оплата» на Веб-сайті відповідно до умов цього Договору. У такому разі послуга з бронювання вважається спожитою Замовником у момент оплати ним Броні та надходження грошових коштів Виконавцю, а також підтвердження через Інформаційний Call-центр в телефонному режимі або соціальні мережі, або через Веб-сайт, або іншими засобами телефонного та електронного зв’язку з боку Виконавця місця, дати та часу для отримання відповідної Б’юті-послуги.

            Вартість Б’юті-послуг, встановлена відповідно до Акційного тарифу згідно цього Договору включається у розмір Броні.

 • У випадку придбання послуги «Онлайн-комфорт» Замовник здійснює оплату 100% вартості  послуги «Онлайн-комфорт» через платіжні сервіси у розділі «Онлайн-оплата» на Веб-сайті відповідно до умов цього Договору. У такому разі послуга «Онлайн-комфорт» вважається спожитою Замовником у момент оплати ним такої послуги та надходження грошових коштів Виконавцю, а також підтвердження через Інформаційний Call-центр в телефонному режимі або соціальні мережі, або через Веб-сайт, або іншими засобами телефонного та електронного зв’язку з боку Виконавця місця, дати та часу надання відповідної Б’юті-послуги.

            Вартість Б’юті-послуг, встановлена відповідно до Комфорт-тарифу згідно цього Договору включається у розмір вартості послуги «Онлайн-комфорт».

 • Після укладення Договору та до початку отримання Замовником Б’юті-послуги (незалежно від її виду та умова надання) Виконавець повідомляє Замовнику про зміст та характеристики Б’юті-послуги, що буде надаватися, можливі протипоказання до її проведення, рекомендації до режиму способу життя до і після надання відповідної Б’юті-послуг, а також можливі реакції, які можуть виникнути внаслідок недотримання рекомендацій у тому числі, тощо.
 • Після укладення Договору та до початку отримання Замовником Б’юті-послуги (незалежно від її виду та умов надання) Замовник повинен повідомити Виконавця письмово про всі алергічні реакції та індивідуальну непереносимість препаратів, що будуть використовуватися під час надання відповідної Б’юті-послуги, харчових продуктів та інших речовин, котрі можуть застосовуватися до і після надання Б’юті-послуги, про перенесені Замовником травми і хвороби, хронічні супровідні захворювання, котрі можуть вплинути на хід та результат отриманої Б’юті-послуги.
  • У випадку якщо Замовник письмово не повідомив або приховав зазначену інформацію, Виконавець та його персонал не несуть жодної відповідальності за негативні наслідки, які отримав Замовник, а Замовник вважається таким, що немає жодних застережень і протипоказань лікарів по застосуванню і проведенню тієї чи іншої процедури або застосування препаратів.
 • Укладенням цього Договору Замовник підтверджує, що в повній мірі ознайомлений з кваліфікаційними характеристиками Виконавця та персоналу Виконавця, який надаватиме відповідну Б’юті-послугу, а саме із кваліфікацією, спеціальністю, спеціалізацією, рівнем/ступенем освіти, досвідом роботи, наявністю додаткових сертифікатів та дипломів щодо здобуття відповідного теоретично-практичного досвіду у проведенні відповідної процедури, цим самим Замовним підтверджує, що у нього відсутні будь-які заперечення та спори з приводу кваліфікації особи персоналу Виконавця, що надавав або буде надавати відповідну Б’юті-послугу.
 • Б’юті-послуга на умовах бронювання надається за попереднім записом, погодження дати та часу якого здійснюється через Інформаційний Call-центр, або соціальні мережі, або через Веб-сайт, або іншими засобами телефонного та електронного зв’язку. При оформленні запису необхідне обов’язкове підтвердження з боку Виконавця дати і часу запису, про що вносяться відомості у відповідну базу даних Виконавця.
 • Б’юті-послуга на умовах Комфорт-тарифу може бути отримана Замовником в попередньо зарезервовані та узгоджені з Виконавцем на замовлення Замовника і бажані для нього дату, час та Центр лазерної косметології, про що вносяться відомості у відповідну базу даних Виконавця.
 • Б’юті-послуги на умовах бронювання надаються згідно Акційних тарифів та лише за умови оплати Броні у розмірі 100% через платіжні сервіси на Веб-сайті у розділі «Онлайн оплата» за цінами Броні згідно політики Виконавця в залежності від обраної Замовником Б’юті-послуги, опублікованими на Веб-сайті у розділі «Акції», за попереднім записом, погодження дати та часу якого здійснюється між Замовником та Виконавцем у будь-який термін протягом строку дії акційних умов у відповідності до певної Б’юті-послуги за особистої присутності Замовника у Центрі лазерної косметології, через Інформаційний Call-центр, або соціальні мережі, або через Веб-сайт, або іншими засобами телефонного та електронного зв’язку. При оформленні запису необхідне обов’язкове підтвердження з боку Виконавця дати і часу запису, про що вносяться відомості у відповідну базу даних Виконавця.
  • Б’юті-послуга на умовах бронювання може бути надана лише за умови оплати Броні у розмірі 100% через платіжні сервіси на Веб-сайті у розділі «Онлайн оплата», при цьому відомості про здійснення оплати Броні Замовником вносяться у відповідну базу даних Виконавця. На підтвердження оплати Броні та права скористатися Б’юті-послугою на умовах бронювання згідно Акційних тарифів Замовник зобов’язаний пред’явити Виконавцю відповідний розрахунковий документ у дату та час згідно запису перед отриманням Б’юті-послуги.

            У разі відсутності у Замовника можливості пред’явити Виконавцю відповідний розрахунковий документ у дату та час згідно запису перед отриманням Б’юті-послуги, на підтвердження факту здійснення оплати Броні Виконавець має право скористатися відомостями із його відповідної бази даних згідно абзацу першого даного пункту Договору.

 • Б’юті-послуги на умовах Комфорт-тарифу надаються лише за умови оплати послуги «Онлайн-комфорт» у розмірі 100% через платіжні сервіси на Веб-сайті у розділі «Онлайн оплата» за цінами згідно політики Виконавця, опублікованими на Веб-сайті у розділі «Ціни» в залежності від вибраної Б’юті-послуги, у дату, час та Центрі лазерної косметології, які були зарезервовані Виконавцем згідно бажання та за узгодженням з Замовником через Інформаційний Call-центр або через соціальні мережі, або через Веб-сайт, або іншими засобами телефонного та електронного зв’язку після оплати Замовником послуги «Онлайн-комфорт» у визначеному цим пунктом Договору порядку.
  • Замовник за своєю ініціативою та за погодженням з Виконавцем може змінити зарезервовані дату, час та Центр лазерної косметології (як то визначено п.4.12 Договору) для отримання відповідної Б’юті послуги протягом 2 (двох) років (якщо інший строк не визначений політикою Виконавця) з моменту оплати послуги «Онлайн-комфорт» через Інформаційний Call-центр або за особистої присутності Замовника у Центрі лазерної косметології, або через соціальні мережі, або через Веб-сайт, або іншими засобами телефонного та електронного зв’язку. При оформленні запису необхідне обов’язкове підтвердження з боку Виконавця дати і часу запису, про що вносяться відомості у відповідну базу даних Виконавця.
 • Замовник усвідомлює та погоджується з тим, що розмір Броні йому не повертається, якщо Замовник здійснив бронювання Б’юті-послуги згідно Акційного тарифу та відмовився від отримання Б’юті-послуги та/або не може прибути та/або не прибув у Центр лазерної косметології для отримання відповідної Б’юті-послуги на умовах бронювання у визначені з Виконавцем дату і час та/або бажає повернути оплачений розмір Броні (незалежно від обставин відмови від отримання Б’юті-послуги, неможливості прибуття та/або неприбуття чи завчасного попередження та/або не повідомлення про такі обставини, у тому числі якщо Замовник не може отримати Б’юті-послугу внаслідок наявності алергічних реакцій та індивідуальної непереносимості препаратів, що будуть використовуватися під час надання відповідної Б’юті-послуги, харчових продуктів та інших речовин, котрі можуть застосовуватися до і після надання відповідної Послуги, перенесені Замовником травми і хвороби, хронічні супровідні захворювання, наявність інших протипоказань (вагітність тощо), котрі можуть вплинути на хід і результат Б’юті-послуги та відомості про які Замовником було приховано та не повідомлено Виконавцю при бронюванні відповідної Б’юті-послуги.
 • Замовник усвідомлює та погоджується з тим, що вартість послуги «Онлайн-комфорт» йому не повертається, якщо Замовник здійснив оплату такої послуги «Онлайн-комфорт» та відмовився від отримання Б’юті-послуги на умовах Комфорт-тарифу та/або не може прибути та/або не прибув у Центр лазерної косметології для отримання відповідної Б’юті-послуги у визначені з Виконавцем дату і час та/або бажає повернути оплачену вартість послуги «Онлайн-комфорт» (незалежно від обставин відмови від отримання Б’юті-послуги, неможливості прибуття та/або неприбуття чи завчасного попередження та/або не повідомлення про такі обставини, у тому числі якщо Замовник не може отримати Б’юті-послугу внаслідок наявності алергічних реакцій та індивідуальної непереносимості препаратів, що будуть використовуватися під час надання відповідної Б’юті-послуги, харчових продуктів та інших речовин, котрі можуть застосовуватися до і після надання відповідної Б’юті-послуги, перенесені Замовником травми і хвороби, хронічні супровідні захворювання, наявність інших протипоказань (вагітність тощо), котрі можуть вплинути на хід і результат Б’юті-послуги та відомості про які Замовником було приховано та не повідомлено Виконавцю при оплаті послуги «Онлайн-комфорт» для отримання Б’юті-послуги на умовах Комфорт-тарифу.
 • Отримання Б’юті-послуг на умовах цього Договору без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Замовників та за обов’язковим погодженням і підтвердженням відповідної дати та часу з боку Виконавця.
 • Дату та час надання Б’юті-послуги на умовах цього Договору може бути змінено з ініціативи Замовника до настання терміну надання такої Б’юті-послуги лише за погодженням з Виконавцем.
  • Дату та час надання Б’юті-послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:
 • якщо стан здоров’я Замовника перед початком надання Б’юті-послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Змовника або інших тяжких чи негативних наслідків;
 • виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Б’юті-послуги Виконавцем.
  • Наявність обставин, передбачених пунктом 4.16 цього Договору, встановлюється Виконавцем та повідомляється Замовнику.
 • Приймання Б’юті-послуг у відповідності цього Договору на умовах бронювання або на умовах Комфорт-тарифу, що включає послуга «Онлайн-комфорт», здійснюється в усній формі та за відсутності письмових зауважень і претензій з боку Замовника протягом 1 (однієї) години після отримання ним відповідної Б’юті-послуги, після чого Б’юті-послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнята Замовником.

 

 1. Перелік Б’юті-послуг та особливості їх надання
  • У відповідності до змісту цього Договору та інформації на Веб-сайті Замовник може отримати наступні Б’юті-послуги на умовах бронювання або на умовах Комфорт-тарифу, що включає послуга «Онлайн-комфорт», з урахуванням відповідних особливостей та умов їх надання:
   • Лазерна епіляція («Золотий стандарт», «Ексклюзив»):
  • Загальна характеристика:
  • лазер діє виключно на меланін волосся (колір), тепло нагріває цибулину і руйнує волосяний фолікул;
  • застосовується на будь-якій ділянці тіла, покритій волоссям, що має пігментацію;
  • лазер не впливає на біле, сиве і малопігментоване волосся;
  • після процедури через 2-3 тижні спостерігається випадіння волосся у вигляді «острівців», що свідчить про якісно проведену процедуру;
  • за першу процедуру видаляється від 15% до 40% волосся (тобто волосся в активній стадії зростання); при подальших процедурах також випадає волосся в активній стадії зростання, кожного разу - це індивідуальна кількість;
  • середній курс процедур складає 4-8 сеансів за винятком випадків:
  • коли є порушення і зміни гормонального фону (гірсутизм, гіперандрогенія);
  • від природи надмірне число закладених в шкіру фолікулів волосся;
  • зона обличчя (залежна від гормонів);
  • смуглява від природи або засмагла шкіра.
  • інтервал після першої процедури складає 4-6 тижнів, кожен подальший збільшується на 2 тижні;
  • у разі гормональних порушень можливий індивідуальний інтервал, рекомендований фахівцем;
  • після закінчення курсу необхідно проводити підтримуючі процедури (в середньому 1 раз в 1 рік), інтервали - за потребою;
  • під час процедур можливе виникнення больових відчуттів індивідуально.
  • Показання:
  • небажане волосся;
  • вростання волосся;
  • подразнення після гоління, чорні цятки на шкірі після гоління.
  • Протипоказання:
  • герпес в активній стадії;
  • цукровий діабет в стадії декомпенсації;
  • прийом антибіотиків тетрациклінового ряду, сульфаніламідів та фторхінолонів;
  • соматичні захворювання шкіри;
  • вагітність, період лактації;
  • онкологічні захворювання.
  • Рекомендації до режиму:
  • до процедури:
  • 2 тижні заборонено засмагати зоною, що буде епілюватися,
  • не можна висмикувати волосся на ділянці, що епілюється, і приймати антибіотики тетрациклінового ряду, сульфаніламіди та фторхінолони;
  • 3 дні не можна протирати ділянку шкіри, що буде епілюватися, спиртовмісними засобами;
  • за 4-8 годин до процедури зону епіляції слід ретельно виголити;
  • процедура епіляції «Ексклюзив» проводиться на відросле волосся
  • за 4-8 годин до процедури зону епіляції слід ретельно виголити (для «Золотого Стандарту»);
  • після процедури:
  • 2 тижні після процедури оброблена зона не повинна засмагати, слід наносити сонцезахисний крем з високим рівнем захисту (не менше 35 SPF);
  • наносити регенеруючий засіб «Vivax» кілька разів на день протягом 3-5 днів (мінімум).
  • 3 дні після процедури не можна приймати гарячу ванну, відвідувати басейн з хлорованою водою, сауну, лазню;
  • не можна протирати зону епіляції спиртовмісними засобами.
  • Особливості відновлення та можливі ускладнення:
  • після процедури область епіляції може почервоніти, в нормі почервоніння може тривати до 3 днів;
  • при виштовхуванні волосся після процедури можливий  висип навколо фолікулів волосся, свербіж;
  • вірогідність 5-7% виникнення фолікуліту внаслідок схильності організму до цієї реакції;
  • для позбавлення від дискомфорту необхідно дотримуватися рекомендацій персоналу;
  • можливі зміни на шкірі, ідентичні сонячним опікам, пігментація шкіри, що регресує впродовж декількох днів (вірогідність 7%), поверхнева ерозія зони епіляції (вірогідність 1-2%);
  • можливе виникнення гіпо- і гіперпігментації, які можуть зникнути природним чином впродовж декількох місяців (вірогідність 0,2%);
  • можливий ризик рубцювання при проведенні курсу лазерних процедур у Замовника з будь-яким видом подальших протипоказань:
 • гіперчутливість до гідрохінону або інших агентів;
 • історія келоїдних рубців;
 • історія розвитку активної форми інфекції або герпесу в області лікування;
 • присутність варикозних вен, живлячих телеангіоектазій в зоні епіляції і кровотеч;
 • поява крововиливів, які спостерігаються впродовж 1-3 днів після проведення процедур (можливість виникнення 7%).
  • Нано-епіляція:
 • Загальна характеристика:
 • процедура передбачена для відторгнення поверхневих епідермальних клітин шкіри, розчинення волосся, розм'якшення тканин і відлущування мертвих і відмерлих клітин;
 • серія процедур дає схожий з хімічним пілінгом ефект, але без травми, з контрольованим опіком і комфортним періодом відновлення
 • процедура безпечна для всіх типів шкіри, результати можуть варіюватися індивідуально;
 • процедура не впливає на рівень росту волосся, не викликає відстрочку росту волосся, як при видаленні воском;
 • лікування послаблює надлишкове волосся, не викликаючи їх більш сильного зростання і не роблячи його більш грубим;
 • видалення волосся поєднується з перевагами пілінгу (ексфоліаціі);
 • оптимальна кількість сеансів для досягнення позитивного ефекту - 8-12.
 • Показання:
 • видалення небажаного світлого і сивого волосся.
 • Протипоказання:
 • герпес в активній стадії;
 • діабет в стадії декомпенсації;
 • садна або рани на області епіляції;
 • соматичні захворювання шкіри;
 • вагітність і годування грудьми;
 • алергія;
 • онкологічні захворювання.
 • Рекомендації до режиму:
 • до процедури:
 • при підготовці пушкового волосся не рекомендується 2 тижні засмагати, висмикувати волосся, 3 дні не протирати шкіру спиртовмісними засобами;
 • при підготовці сивого і жорсткого волосся не рекомендується 2 тижні засмагати, 3 дня протирати шкіру спиртовмісними засобами, за 6-10 годин волосся необхідно вищипнути або використати епілятор;
 • після процедури:
 • 2 тижні оброблена зона не повинна засмагати;
 • 3 дня не рекомендується приймати гарячу ванну, відвідувати басейн з хлорованою водою, сауну і лазню, протирати зону епіляції спиртовмісними засобами;
 • наносити регенеруючий засіб «Vivax» кілька разів на день, протягом від трьох до п'яти днів, мінімум.
 • Особливості відновлення та можливі ускладнення:
 • почервоніння і легкий ефект «піску на папері» на шкірі;
 • постпілінгове ущільнення шкіри на поверхні;
 • подразнення навколо очей
 • Nie ma jeszcze recenzji na tej stronie. Możesz być pierwszy!
Dodaj komentarz

Licencja Ministerstwa Zdrowia Ukrainy АЕ #459488 z dnia 09.04.2014

Harmonogram: od 9:00 do 21:00
bez przerw i dni wolnych

Płatność online

Możesz zapłacić za dowolną usługę, po prostu wypełniając wymagane pola i klikając przycisk "Płacić". Po dokonaniu płatności nasz operator skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia operacji. Zapłata karta jest całkowicie bezpieczna i realizowana na stronie internetowej systemu płatności Platon.

Zamówienie oddzwonienia

Możesz zostawić nam swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko, jak to możliwe lub o określonej przez Ciebie godzinie.


wpis online
UWAGA

Zostaniesz zapisany na zabieg dopiero wówczas, gdy zadzwoni nasz konsultant!

Rejestracja wstępna na konsultacje Zoom

UWAGA Zostaniesz zapisany na zabieg dopiero wówczas, gdy zadzwoni nasz konsultant!
Konsultacja fotograficzna
Przeciągnij zdjęcie tutaj lubwybierz plik
Aby wysłać CV
Przeciągnij plik tutaj lub wybierz plik
Drodzy klienci, Laserhouse ma system rabatowy!
Karta Laserhouse

Zapłać za usługę w wysokości ponad 200 zł i otrzymaj osobistą „kartę rabatową”

WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ:

Karta jest akumulacyjna, kwota zapłacona za każdą procedurę jest gromadzona na Twoim osobistym karta rabatowa. Opłacone za zabiegi złoty są równe punktom na karcie rabatowej. Punkty są pobierane automatycznie z każdego czeku.

gdy zbierzesz 1 000 punktów, otrzymasz 5% rabatu, a gdy zbierzesz 3 500 punktów, otrzymasz 10% rabatu. Gdy zbierzesz 5 500 punktów, otrzymasz maksymalną zniżkę w wysokości 15%.

Rabatu na karcie rabatowej nie można łączyć z innymi promocjami, rabatami i ofertami specjalnymi od Laserhouse.

Drodzy klienci, Laserhouse ma system rabatowy!
Karta Laserhouse

Zapłać za usługę w wysokości ponad 200 zł i otrzymaj osobistą „kartę rabatową”

WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ:

Karta jest akumulacyjna, kwota zapłacona za każdą procedurę jest gromadzona na Twoim osobistym karta rabatowa. Opłacone za zabiegi złoty są równe punktom na karcie rabatowej. Punkty są pobierane automatycznie z każdego czeku.

gdy zbierzesz 1 000 punktów, otrzymasz 5% rabatu, a gdy zbierzesz 3 500 punktów, otrzymasz 10% rabatu. Gdy zbierzesz 5 500 punktów, otrzymasz maksymalną zniżkę w wysokości 15%.

Rabatu na karcie rabatowej nie można łączyć z innymi promocjami, rabatami i ofertami specjalnymi od Laserhouse.